OSP Stary Chwalim 998/112

OTWP MDP

Eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 25 marca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Barwicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Turniej propaguje wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko pojmowane ratownictwo wśród dzieci i młodzieży szkolnej . Jego celem jest popularyzacja znajomości przepisów przeciwpożarowych , wpojenie zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz nabycia praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jest to nauka , która skupia w sobie bogactwo tradycji historycznych z nowoczesną technologią i technikami ratowniczo- gaśniczymi.

Organizatorami eliminacji gminnych tradycyjnie był  Urząd Miejski w Barwicach oraz Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP.

Eliminacje gminne poprzedzone zostały szkolnymi, w których udział wzięło 55 uczniów ze szkół podstawowych ,38 uczniów gimnazjum i 15 uczniów liceum z terenu  gminy Barwice. W etapie gminnym uczestniczyło 9 uczniów ze szkół podstawowych.

Uczniowie  szkół  podstawowych zmagali się z 30 pytaniami. Uczniowie gimnazjum i liceum,  którzy wygrali eliminacje szkolne są jednocześnie finalistami eliminacji gminnych.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: Przewodniczący – Waldemar Żelazowski, Sekretarz  - Zuzanna Chmiel, członkowie: Maria Kos, Iwona Sprusińska – Kowal i Sylwester Szymański. 

W wyniku  eliminacji wyłoniono zwycięzców poszczególnych grup wiekowych.

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I Grupa wiekowa / szkoły podstawowe /

I miejsce MAJA KONDASZEWSKA SP STARY CHWALIM

II miejsce ANDŻELIKA NAWROCKA SP BARWICE

III miejsce ZUZANNA ŁUKASIK SP STARY CHWALIM

II Grupa wiekowa /gimnazja/

I miejsce PRZEMYSŁAW WALCZAK

II miejsce MAGDALENA TEREFENKO

III miejsce HUBERT BZDEL

III Grupa wiekowa /szkoły ponad gimnazjalne /

I miejsce JULIA KLESZCZONEK

II miejsce PATRYK WYSOKIŃSKI

III miejsce KAMIL KRZEMIŃSKI

Zwycięzcy otrzymali puchary, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody  ufundował Urząd Miejski w  Barwicach i  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie .

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się 04 kwietnia 2014 roku w KP PSP w Szczecinku o godz.10.00 .

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować sponsorom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w eliminacjach szkolnych i gminnych jak również za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursów na szczeblu szkolnym i gminnym wierząc, że wiedza uzyskana w wyniku przygotowywania się do turnieju zaowocuje zwiększeniem bezpieczeństwa pożarowego.

Tekst: Zuzanna Chmiel
 

 
 
 
 
 
OSP Stary Chwalim Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja