OSP Stary Chwalim 998/112

HISTORIA OSP

Historia OSP Stary Chwalim


Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1945 roku. Wyposażona była w podstawowy sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych oraz pompę pożarniczą ciąganą końmi.

W1975 roku OSP wzbogaciła się o nowy samochód GLM-8.
Po długich staraniach członków OSP w 1980 roku pozyskano pomieszczenia na nową remizę wraz z samochodem GBAM 2/8+8. Z inicjatywy obecnego Zarządu w 1994 r rozpoczęto budowę „ Domu Strażaka”, a w 1996 roku OSP wzbogaciło się o nowy budynek. 
Rok 1995 był rokiem Jubileuszowym 50 lecia powstania jednostki. OSP otrzymało sztandar i zostało odznaczone Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.
We wrześniu 2000r przy Ochotniczej Straży Pożarnej powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która liczyła 12 członków. Kierownikiem orkiestry jest Waldemar Żelazowski. 
W 2002 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W 2013 roku OSP wzbogaciło się o samochód SLRt na podwoziu PEUGEOT BOXER 335. W tym roku został także zakończony gruntowny remont remizy strażackiej oraz terenów wokół.
OSP Stary Chwalim