OSP Stary Chwalim 998/112

HISTORIA OSP

Historia OSP Stary Chwalim


Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1945 roku. Wyposażona była w podstawowy sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych oraz pompę pożarniczą ciąganą końmi.

W1975 roku OSP wzbogaciła się o nowy samochód GLM-8.
Po długich staraniach członków OSP w 1980 roku pozyskano pomieszczenia na nową remizę wraz z samochodem GBAM 2/8+8. Z inicjatywy obecnego Zarządu w 1994 r rozpoczęto budowę „ Domu Strażaka”, a w 1996 roku OSP wzbogaciło się o nowy budynek. 
Rok 1995 był rokiem Jubileuszowym 50 lecia powstania jednostki. OSP otrzymało sztandar i zostało odznaczone Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.
We wrześniu 2000r przy Ochotniczej Straży Pożarnej powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która liczyła 12 członków. Kierownikiem orkiestry jest Waldemar Żelazowski. 
W 2002 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W 2013 roku OSP wzbogaciło się o samochód SLRt na podwoziu PEUGEOT BOXER 335. W tym roku został także zakończony gruntowny remont remizy strażackiej oraz terenów wokół.
OSP Stary Chwalim Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja