OSP Stary Chwalim 998/112

Przekazanie nowego samochodu dla OSP Stary Chwalim

Przekazanie nowego samochodu dla OSP Stary Chwalim


16 listopada br. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Chwalimiu
  wzbogaciła się o nowy, lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Peugeot Boxer 335 zakupiony przez Gminę Barwice. Nowy Samochód zostanie również doposażony w sprzęt do ratownictwa drogowego, agregat wysokociśnieniowy wodno – pianowy oraz w moduł ograniczania skażeń.
W 2011 roku strażacy ze Starego Chwalimia uczestniczyli w 32 akcjach: 19 pożarach i 13 miejscowych zagrożeniach, w tym 7 wypadkach drogowych. Zakres działania Ochotniczej Straży Pożarnej przez ostatnie lata zmienia się. Niejednokrotnie jako pierwsi na miejsce zdarzenia przyjeżdżają właśnie strażacy. Dodatkowo jednostka w Starym Chwalimiu (podobnie jak OSP Barwice) należy do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Aby sprostać wszystkim zadaniom, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom gminy, postanowiliśmy wymienić wysłużonego 40-letniego Stara 244 na nowego Peugeota, przystosowanego do nowego rodzaju akcji. W najbliższym czasie będziemy czynić starania o pozyskanie środków pieniężnych na zakup średniego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach. 
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Chwalimiu wykonano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Nadleśnictwa Połczyn Zdrój, Czaplinek i Białogard oraz lokalnych firm Jarol i Woprol. Oficjalne przekazanie samochodu dla OSP Stary Chwalim nastąpi po załatwieniu wszystkich spraw formalno – prawnych.
Chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom, którzy swoim wsparciem przyczynili się do zakupu samochodu.

Przekazanie nowego samochodu dla OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim

OSP Stary Chwalim


OSP Stary Chwalim Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja