OSP Stary Chwalim 998/112

Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii


Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii

---Szczecineccy strażacy ćwiczą na lodzie---

 
Bezpieczne feriie z naszymi strażakami.

Lodowiska
· Chcąc jeździć na łyżwach korzystaj tylko ze zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk,
· Zabawa na zamarzniętym jeziorze, stawie, gliniance lub rzece jest bardzo niebezpieczna i może
skończyć się tragicznie, ponieważ cienki, kruchy lód może się załamać pod twoim ciężarem.
Co  roku  odnotowuje  się  wiele  utonięć  w  okresie  zimowym  właśnie  na  skutek  takiego
nierozważnego postępowania.
Gdybyś był świadkiem takiego wypadku natychmiast wezwij do pomocy osobę dorosłą.
Petardy
· Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego używaj ich wyłącznie
pod nadzorem dorosłych; zakup ich przez osoby poniżej 18 roku życia jest zabroniony,
· Pamiętaj, że wybuchająca nagle petarda nie tylko  może spowodować oparzenia rąk i twarzy,
ale  nawet  poważniejsze  uszkodzenia  twojego  ciała  np.  utratę  wzroku,  palców  lub całej ręki.
Petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu
·  Przed kupnem należy sprawdzić czy jest taka w języku polskim. Jedynie takie postępowanie
gwarantuje bezpieczeństwo podczas ich odpalania.
· Nie  używaj  wyrobów  pirotechnicznych  w  pomieszczeniach  zamkniętych  oraz  w  pobliżu
obiektów mogących być narażonych na pożar (stodoły, sterty słomy, las, itp.)
Łatwopalne substancje
· Niektóre substancje łatwo się zapalają, dlatego zaprószenie ognia w pobliżu ich składowania
może spowodować pożar lub wybuch,
· Unikaj miejsc gdzie leżą beczki, puszki i pojemniki niewiadomego pochodzenia, nie tylko ze
względu na łatwopalne, ale również trujące substancje, które mogą się w nich znajdować,
· Przede wszystkim nie baw się zapałkami,
Oparzenia
· Są  jednym z  najczęstszych  urazów  wynikających  z  niewiedzy,  nieuwagi,  bądź  lekceważenia
podstawowych zasad postępowania,
· Pamiętaj,  że  nawet  gorąca  para  wydobywająca  się  z  czajnika  może  być  niebezpieczna  i
dotkliwie poparzyć,
· W przypadku oparzenia, miejsce poparzenia schłodź natychmiast strumieniem zimnej, bieżącej
wody.
Mieszkanie
· Zabawa zapałkami, kuchenką lub piecykiem gazowym, uruchamianie urządzeń elektrycznych
(kuchenka, żelazko) może spowodować pożar lub wybuch,
· W  żadnym  wypadku  nie  próbuj  "majsterkować"  przy  sprzęcie  podłączonym  do  gniazdka
elektrycznego, a tym bardziej przy samym gniazdku,
· Umieść  w  widocznym  miejscu  i  zapamiętaj  numery  telefonów  alarmowych,  które  mogą
przydać się w razie wypadku:Ø 997 Policja,
Ø 998 Straż Pożarna,
Ø 999 Pogotowie Ratunkowe,
Ø  z telefonu komórkowego  i stacjonarnego nr112.
· Lekarstwa bardzo często mogą wyglądać jak kolorowe cukierki, niewłaściwie stosowane mogą
być bardzo niebezpieczne, czasami nawet mogą doprowadzić do śmierci, gdy poczujesz się źle
nigdy nie próbuj leczyć się sam; powiedz o tym komuś dorosłemu.
Gdy powstanie pożar w domu lub na zimowisku:
· Zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub 112 z telefonu komórkowego i stacjonarnego,
· Staraj  się  zejść  na  piętro  poniżej  palącego  się  mieszkania  lub  wyjść  na  zewnątrz  budynku.
Pamiętaj  "dym  unosi  się  do  góry"  nie  wolno  zjeżdżać  windami,  nie  należy  otwierać  drzwi,
przez  które  wydobywa  się  dym,  gdyż  dostarczenie  większej  ilości  tlenu  może  spowodować
szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
· Jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij
je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
· Nie  gaś  wodą  urządzeń  elektrycznych,  grozi  to  porażeniem  prądem;  staraj  się  wyciągnąć  z
gniazdka  przewód  zasilający  (np.  drewnianym  kijem  od  szczotki),  można  wykręcić
bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
· Powiadom o zagrożeniu sąsiadów.
· Nie  wdychaj  dymu  zasłoń  usta  mokrą  tkaniną;  jeżeli  to  możliwe,  zmocz  swoje  ubranie  lub
owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).
Gdy poczujesz gaz:
· Zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe,
· Powiadom sąsiadów,
· Nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
· Nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
· Zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
· Otwórz szeroko okna,
· Wyjdź na zewnątrz budynku.
Nigdy nie zbliżaj się do nieznajomych zwierząt.
Zima to pora roku, kiedy bardzo łatwo o przemoczenie ubrania i wychłodzenie organizmu, należy jak
najszybciej zdjąć mokre rzeczy, osuszyć ciało i szybko założyć suche ubranie, wskazanym jest napić
się gorącej herbaty.
Pamiętaj! Zawsze,  jeżeli  jesteś  świadkiem  wypadku,  jak  najszybciej  poinformuj  o  tym  osobę
dorosłą.  Powinien  spokojnie  i  jak  najdokładniej  opisać  to,  co  i  gdzie  się  wydarzyło.  Powinieneś
wiedzieć również, że ofiara wypadku może być w szoku i wypowiadane przez nią słowa czy polecenia
mogą nie mieć sensu.

OSP Stary Chwalim Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja